• وبلاگ : پروژه , پروژه هاي دانشگاهي ، پروژه هاي دانشجويي
 • يادداشت : تست هوش
 • نظرات : 0 خصوصي ، 2 عمومي
 • ساعت دماسنج

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   

  سلام. لينكتو گذاشتم. لينكم رو با نام:

  وبلاگ افسانه جومونگ

  بگذار.

  + محسن 

  عجب مهمان نوازي است جمهوري اسلامي
  منه مهمان افغاني شدم در خانه زنداني
  نه خائنم نه جاني ام چگونه شرع اسلامي است
  مرا بيرون مي راند به جرم شخص افغاني
  عطوفت هاي اسلامي فداي حفظ ملي شد
  نه يك رفتار اسلامي نه يك برخورد انساني
  يكي از راه ميگيرد يكي از چاه ميگيرد
  گرو بي گاه ميگيرد ندارم جاي پنهاني
  ندارم كشوري آباد نه اينجا راحتم آزاد
  به پيش كي زنم فرياد از اين رنج و پريشاني
  نخوانده اي آيه ي قرآن را زمين ملك خداوند است
  چرا خاموش ميباشي جناب شيخ روحاني
  مسلمان را مسلماني نبايد عجنوي گويد
  بنا بر حكم اسلامي بنا بر قول قرآني
  چه عالم و چه دانايش ‍‍‍‍ چه سيد و آقايش
  يك افغاني نمي ارزد در اين كشور به توماني
  چگونه از نظامي هاي انگليس قدر داني شد
  رئيس جمهور ديدن كرد از آنها با چه احساني
  اگر ظاهر شدي مهدي(ع) نيا يك وقت بي مدرك
  خدا نا كرده ميگيرد شما را مأمور ايراني
  عدالت خواهي دولت فقط مخصوص ايراني است
  فرا ملي عدالت كن اگر يار ضعيفاني
  خودم اخراج ميگردم عيالم خانه ميماند
  ببين آواره آزاري نظر كن خانه ويراني

  برت مؤمن به يك مؤمن برادر
  پس براي چه مرا بيگانه ميداني برادر جان ايراني
  نبي با حضرت سلمان چه رفتار نكويي داشت
  بكن كار پيامبر را به هر شخص مسلماني
  رضا جان من به مثل تو غريب افتاده ام اينجا
  كشيدم چون تو در اين غربت من آزار فراواني
  در آن عالم به نزد حق فقط مدرك مسلماني است
  به كاغذ بازي هاي ما امروز نمي ارزد به توماني
  بگو راه حقايق را بدون هر كم و بيشي
  خدايش كن نگهداري رضايش كن نگهباني
  خدا حافظ رفيق سالهاي غربت هجرت
  بيا در كلبه خاكي من يك روز مهماني